ibugcenter.com | เว็บรวบบริษัท ให้บริการกำจัดปลวก ทุกเขต อำเภอ จังหวัด ทั่วประเทศ (บริษัทบริการกำจัดปลวกลงโฆษณา ฟรี!! คลิ๊ก)093-635-3915 เข้าเว็บไซต์
088-566-4699 เข้าเว็บไซต์

Ads 1
ขนาด 200 x 248ติดต่อ ibugcenter.comติดต่อ ibugcenter.com

ส่งข้อความถึงเรา

*

*

*

*

*

*

*
ibugcenter.com (ไอบั๊คเซ็นเตอร์ ดอทคอม) เป็นเว็บไซด์รวบรวมรายชื่อและรายละเอียด บริษัทกำจัดปลวก, บริษัทปลวก, รอบรู้เรื่องปลวก, หนู, สัตว์มีปีก, สินค้าและผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก, บริษัทแฟรนไชส์กำจัดปลวกทั่วประเทศ ตลอดจนวิธีการกำจัดปลวกด้วยวิธีหรือระบบต่าง เช่น กำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อล่อ, ระบบฝังดิน, ระบบ Exterra (เอ็กซ์เทอร์ร่า), Sentricon (เซนตริคอน), Pipe System, Soil Treatment, Xterm (เอ็กซ์เทอม), ระบบฉีดปลวก, กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร, กำจัดปลวกตายยกรัง ฯ

ibugcenter.com (ไอบั๊คเซ็นเตอร์ ดอทคอม) มีระบบฐานข้อมูลจัดเก็บชื่อและรายละเอียดบริษัทกำจัดปลวก ที่อำนวยประโยชน์ให้บริษัทกำจัดปลวกของท่านให้ถูกค้นพบได้โดยง่ายและรวดเร็วบนระบบฯ จากคำ Search ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายที่มากมาย เช่น บริษัทกำจัดปลวก, บริษัทปลวก, ปลวก, สินค้าและผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก, บริษัทเฟรนไชน์กำจัดปลวก เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ http://www.ibugcenter.com จะถูกค้นพบในหน้า 1 หรือหน้าต้น ๆ ของ Google ตลอดเวลา และที่นี่ลูกค้าจะชื่นชอบเว็บประเภทนี้อันเนื่องมาจากมีบริษัทกำจัดปลวกให้เลือกมากมายและเค้าเหล่านั้นจะพบบริษัทกำจัดปลวกของท่านได้โดยปริยายและจะโทรหาท่านเอง

อุปมา-อุปไมย?
เป็นจำนวนมากกว่า 95% ที่ลูกค้าต้องการค้นหาบริษัทกำจัดปลวก แล้วจะ Search ด้วยคำว่า บริษัทกำจัดปลวก, บริษัทปลวก, ปลวก บน Google และเมื่อพบแล้วส่วนใหญ่แล้วจะเปิดค้นหาโดยเฉลี่ยเพียงหน้า 1 – 3 เท่านั้น

  1. เมื่อ Search แล้วพบว่า บริษัทกำจัดปลวกของท่านไม่ได้อยู่ในหน้า 1 – 2 ของ Google? หรือพบว่า หน้าต้น ๆ มีแต่รายชื่อบริษัทกำจัดปลวกที่เป็นคู่แข่ง แต่ไม่พบบริษัทของท่านเลยหรือพบก็อยู่ในหน้าลึกๆ ถัดไป ท่านจะเสียโอกาสได้ลูกค้ารายใหม่มากน้อยเท่าใด?
  2. แต่ถ้าลูกค้าที่เค้าค้นพบ Website ที่เป็นแหล่งรวบรวมบริษัทกำจัดปลวกมากมาย ในหน้า 1 ของ Google ลูกค้าเค้าจะเปิดเว็บหรือไม่? และเพียงพอหรือไม่ที่เค้าจะโทรหาบริษัทปลวกต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บนั้น?
  3. บริษัทกำจัดปลวกของท่านมีโอกาสสูง(มาก)ที่จะได้ลูกค้าจากการที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาเอง แต่บริษัทท่านจะเสียโอกาสสูง(มากเช่นกัน) หากลูกค้าค้นหาไม่พบบริษัทท่านในเวลาที่ลูกค้าต้องการ?
  4. โอกาสทางธุรกิจบริษัทกำจัดปลวกและคู่แข่งของท่าน ต้องการการค้นพบบริษัทท่านและการเพิ่มขึ้นของลูกค้ารายใหม่ตลอดเวลาใช่หรือไม่?

ลงโฆษณากับ ibugcenter.com ดีอย่างไร?
1) ไม่พลาดกับบริษัทกำจัดปลวกของท่านที่จะถูกค้นพบได้โดยง่ายและรวดเร็ว
2) จ่ายแพงกว่าทำไม? กับการจัดทำโฆษณาด้วยวิธีการอื่น ๆ
3) โฆษณาตรงกลุ่มเป้าหมาย (โดยเฉพาะลูกค้ารายใหม่)
4) บริษัทกำจัดปลวกที่อยู่ในระบบฯ สามารถ Update ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา เช่น
- รายละเอียดธุรกิจ – การติดต่อ - เว็บไซด์
- ลูกค้าอ้างอิง
- ข่าวประชาสัมพันธ์/ผลิตภัณฑ์
- รูปภาพ
- Clip VDO ฯ(เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)  >>คลิ๊กที่นี้<<